Αποσκληρυντής νερού

Αποσκληρυντής νερού για την απομάκρυνση αλάτων Ca (ασβεστίου) και Mg (μαγνησίου) που υπάρχουν στο νερό. Η σκληρότητα του νερού , είναι ένα απο τα χαρακτηριστικά του που προκαλεί προβλήματα κατα την χρήση του εξαιτίας των επικαθίσεων που δημιουργούνται σε επιφάνειες, δάπεδα, πλακάκια, λέβητες, πλυντήρια ρούχων, θερμοσίφωνες, καφετιέρες κ.τ.λ.

Για την ολική ή μερική απομάκρυνση των ιόντων αυτών , η πλέον κατάλληλη μέθοδος είναι η χρήση του αποσκληρυντή με ρητίνη ιοντοεναλλαγής. Η βασική αρχή λειτουργίας του είναι η ανταλλαγή των ιόντων ασβεστίου και μαγνησίου με ιόντα νατρίου της ρητίνης. Όταν η ρητίνη κορεστή τότε ακολουθείται η διαδικασία της αναγέννησης με τη χρύση διαλύματος αλατιού (NaCl)  μέσω του όγκου της ρητίνης.

solutions-choose_system.aspx

Λειτουργία compact

Οι μονάδες αποσκλήρυνσης αποτελούνται από το δοχείο ρητίνης, την αυτόματη βαλβίδα ελέγχου και το δοχείο άλμης στο οποίο πραγματοποιείται ο κορεσμός του διαλύματος χλωριούχου νατρίου.

 Oι αποσκληρυντές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

1. στους ογκομετρικούς ( λειτουργούν αυτόματα με βάση την κατανάλωση του νερού)

2. στους χρονικούς (λειτουργούν αυτόματα με βάση τον χρονικό έλεγχο σε εβδομαδιαίο προγραμματισμό)

softener

Αποσκληρυντής compact

Οι αποσληρυντές έχουν μεγάλη γκάμα εφαρμογών όπως: οικίες, εστιατόρια, καφετέριες, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, πλυντήρια αυτοκινήτων, πλυντήρια ρούχων, νοσοκομεία, λέβητες κ.τ.λ

Η εταιρία Clearwater με έδρα στην Θεσσαλονίκη, συνεργάζεται με έναν από τους μεγαλύτερους Αμερικάνικους οίκους στην επεξεργασία νερού.  Αποσκληρυντές  mini compact παροχής από 1,2 κυβικα/ώρα εως και 2,4 κυβικά/ώρα, αποσκληρυντές από 1,2 κυβικά/ώρα εως και 4,4 κυβικά/ώρα, επαγγελματικοί αποσκληρυντές δίδυμοι ογκομετρικοί  μέχρι και 5,6 κυβικά/ώρα. Οι compact αποσκληρυντές διατίθονται και σε χρονικούς και ογκομετρικούς αποσκληρυντές.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
- Χώρος στέγασης προφυλασσόμενος
– Αποχέτευση στο χώρο εγκατάστασης
– Παροχή ρεύματος 220V
– Εγκατάσταση πρόφιλτρου αιωρούμενων στην είσοδο του αποσκληρυντή  για αποφυγή προβλημάτων (μόνιμη διαρροή στην  αποχέτευση) και  στην αυτόματη βαλβίδα ελέγχου
– Νερό τροφοδοσίας απαλλαγμένο από σίδηρο (<0,15ppm)   και μαγνήσιο (<0,04ppm) τα οποία μπορούν να καταστρέψουν τη ρητίνη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
–  Όταν πρόκειται για νερό γεώτρησης πρέπει να γίνεται ανάλυση νερού για εντοπισμό τυχόν επικίνδυνων ιόντων
–  Πίεση εισόδου μεγαλύτερη από 2 bar.
–  Θερμοκρασία νερού εισόδου μικρότερη από 49οC.

flayer

Αποσκληρυντής compact

Επαγγελματικός αποσκληρυντής: Δίδυμος ογκομετρικός αποσκληρυντής για συνεχή 24ώρη λειτουργία με δυνατότητα παροχής 5,7 κυβικά/ώρα όταν λειτουργούν εναλλασσόμενα ή με διπλάσια παροχή οταν λειτουργούν παράλληλα.