Αντίστροφη όσμωση

Αντίστροφη όσμωση είναι μία μέθοδος η οποία επιτρέπει το διαχωρισμό αλάτων και οργανικών στοιχείων του νερού . Περνώντας μέσα από μία ημιπερατή συνθετική μεμβράνη , μετατρέπεται σε υψηλής ποιότητας νερό. Η μεμβράνη βρίσκεται τοποθετημένη σε ειδική θήκη, ανθεκτική σε πιέσεις και διαβρώσεις. Παρακάτω ακολουθεί εικονική αναπαράσταση της λειτουργίας της αντίστροφης όσμωσης.

ro-diagram

Αντίστροφη όσμωση

Οι συσκευές αντίστροφης όσμωσης μπορεί να προορίζονται από μία απλή οικιακή συσκευή μέχρι και  για μεγάλες βιομηχανίες. Η μελέτη για την εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος επεξεργασίας νερού  ξεκινάει από μία ανάλυση του ύδατους ωστε να διαπιστωθεί πόσο επιβαρυμένο μπορεί να είναι το νερό (όπως σκληρότητα, βαριά μέταλλα, τοξικά μέταλλα, νιτρικά άλατα κ.τλ.) . Το σύστημα  αντίστροφης όσμωσης από το το  πρόφιλτρο και τα την κύρια μονάδα επεξεργασίας.  Το σύστημα  τοποθετείται σε ανοξείδωτη βάση έτοιμη προς χρήση.

??????????????????????

Αντίστροφη όσμωση

 

Μεγάλη εφαρμογή η αντίστροφη όσμωση βρίσκει σε ενυδρεία ψαριών, και σε βιομηχανικές χρήσεις.