Συντήρηση της πισίνας σας

Συντήρηση της πισίνας από εξιδικευμένο προσωπικό της Clearwater, πραγματοποιώντας όλες τις απαραίτητες εργασίες σε κάθε επίσκεψη. Ο σωστός έλεγχος και παράλληλα καθαρισμός του εξοπλισμού της πισίνας , αποτελεί την εγγύηση για την μακρόχρονη και αποδοτικότερη λειτουργία της . Είναι απαραίτητο ο ιδιοκτήτης να γνωρίζει οτι η σωστή συντήρηση της πισίνας , θα τον απαλλάξει από πιθανά λειτουργικά προβλήματα αλλά και από φθορές στα εξαρτήματα, που σημαίνει επιπλέον οικονομικό όφελος.

Επομένως με τον όρο συντήρηση δεν εννοούμε μόνο την ρήξη χημικών και τον καθαρισμό της. Τόσο τα φίλτρα, όσο και οι αντλίες , θέλουν συγκεκριμένο  έλεγχο και προστασία, ιδιαίτερα κατα την χειμερινούς μήνες όπου οι αντλίες μένουν εκτεθειμένες στην υγρασία και σε μηδενική λειτουργία.

 

79412

Οι εργασίες που γίνονται είναι οι παρακάτω:

1) Καθαρισμός, σκούπισμα – βούρτσισμα της πισίνας

2) Έλεγχος και ρύθμιση pH -Cl  σε κάθε επίσκεψη, μέτρηση χημικής ισορροπίας και προσθήκη χημικών αν αυτό απειτείται.

3) Έλεγχος μηχανοστασίου

4) Αντίστροφη πλύση φίλτρου πισίνας

5) Καθαρισμός πρόφιλτρου αντλίας

6) Μέτρηση σκληρότητας καθώς και αλκαλικότητας του νερού

7) Καθαρισμός skimmer  και περιμετρικού καναλιού υπερχείλισης

8) Καθαρισμός μηχανοστασίου

9) Καλιμπράρισμα δοσομετρικού συστήματος αν διατίθεται.

cleaning

Να σημειωθεί ότι η εταιρία παρέχει παντώς τύπου χημικά πισίνας πιστοποιημένα από τον Ε.Ο.Φ (όπου απαιτείται)

Επικοινωνήστε μαζί μας και ζητήστε μία προσφορά για την πισίνα σας.